Rekrytering

I takt med att koncernen växer söker vi ständigt kandidater med kommersiella eller tekniska kompetenser, som kan tillföra ytterligare laganda, kundkänsla, social kompetens och dynamik i denna kreativa och utvecklande miljö.

Sök detta jobb:

Om du tror att vi skulle trivas med varandra, men inte hittar någon ledig tjänst som passar dig just nu, så kan du göra en spontanansökan via formuläret nedan. Glöm inte bifoga ditt CV och personligt brev.

Formulär för din spontana ansökan:

Spontana ansökan

De personuppgifter som du blir tillfrågat att uppge är nödvändiga för hantering av din ansökan. Efter registreringen sparas dina uppgifter i kandidatbasen och kan sökas fram i samband med framtida rekryteringar. Dina uppgifter är konfidentiella och lämnas inte vidare utan samtycke, vi delar dina uppgifter endast vårt moderbolag SFA Group, ägare till Saniflo AB. Uppgifterna hålls under en period av 2 år från den sista kontakten mellan Saniflo och dig. Enligt bestämmelserna i Allmänna databeskyddsförordningen har du som enskild person rätt att kontakta oss och begära ett utdrag av de personuppgifter Saniflo har om dig. Du har också rätt att få dem rättade, kompletterade eller raderade. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.